Vacu Vin

Vacu Vin הנו מותג הולנדי שמטרתו היא מקסום ההנאה מכל חוויה שבמרכזה יין ואנשים. חדשניים, מקוריים ויצירתיים, המותג שהוקם בשנות השמונים ממשיך לייצר מוצרים איכותיים ומעוצבים להפליא כדי שאנו נהנה מהם, ממש כמו מסמני המשקה שלפניכם.

Vacu Vin הנו מותג הולנדי שמטרתו היא מקסום ההנאה מכל חוויה שבמרכזה יין ואנשים. חדשניים, מקוריים ויצירתיים, המותג שהוקם בשנות השמונים ממשיך לייצר מוצרים איכותיים ומעוצבים להפליא כדי שאנו נהנה מהם, ממש כמו מסמני המשקה שלפניכם.