Shogado

פנקס Blossomפנקס Blossom

פנקס Blossom

SHOGADO

23 ש"ח

SHOGADO הנה חברה יפנית שנוסדה ב-1964 המייצרת מגוון של מוצרי נייר יפניים מסורתיים כגון shikishi, tanzaku, wahoncho, ומוצרי נייר וואשי נוספים. החברה מייצרת את מוצרי הנייר שלה בשיטות מסורתיות בנות מאות שנים ויותר. כל המוצרים של החברה מיוצרים על ידי בעלי מלאכה מיומנים בעיר קיוטו שביפן. פנקס Blossom שלהם הוא דוגמה נהדרת לכך.

SHOGADO הנה חברה יפנית שנוסדה ב-1964 המייצרת מגוון של מוצרי נייר יפניים מסורתיים כגון shikishi, tanzaku, wahoncho, ומוצרי נייר וואשי נוספים. החברה מייצרת את מוצרי הנייר שלה בשיטות מסורתיות בנות מאות שנים ויותר. כל המוצרים של החברה מיוצרים על ידי בעלי מלאכה מיומנים בעיר קיוטו שביפן. פנקס Blossom שלהם הוא דוגמה נהדרת לכך.