Our Heiday

Our Heiday הנו מותג אמריקאי שהוקם על ידי פט שן, סטודנטית למשפטים שהחליטה לעזוב את הלימודים לטובת תשוקתה לאמנות וכיום מריצה את המותג ביחד עם אחותה דוט שהצטרפה כמנהלת תפעולית. שם המותג הנו משחק מילים המשלב בין המונח Heyday המסמל "תור זהב" בחייו של אדם, לבין שמותיהן של אמם ודודותיהן של זוג האחיות שכולם מתחילים בצליל Hei. תוכלו להנות מניירות עטיפה, הדפסים לתלייה, יומנים וגלויות בקולקציית הפריטים של המותג.

Our Heiday הנו מותג אמריקאי שהוקם על ידי פט שן, סטודנטית למשפטים שהחליטה לעזוב את הלימודים לטובת תשוקתה לאמנות וכיום מריצה את המותג ביחד עם אחותה דוט שהצטרפה כמנהלת תפעולית. שם המותג הנו משחק מילים המשלב בין המונח Heyday המסמל "תור זהב" בחייו של אדם, לבין שמותיהן של אמם ודודותיהן של זוג האחיות שכולם מתחילים בצליל Hei. תוכלו להנות מניירות עטיפה, הדפסים לתלייה, יומנים וגלויות בקולקציית הפריטים של המותג.