True Brands

True הנו מותג אמריקאי אשר מרכז בתוכו מגוון מותגים קטנים אשר כולם מייצרים כלים לבר ולמטבח ולאירוח מבלי להתפשר על עיצוב, על איכות ועל חיוך.

True הנו מותג אמריקאי אשר מרכז בתוכו מגוון מותגים קטנים אשר כולם מייצרים כלים לבר ולמטבח ולאירוח מבלי להתפשר על עיצוב, על איכות ועל חיוך.