Flow

Flow הנו מגזין הולנדי אשר נולד מתוך הצורך והרצון להפיץ ולדבר על שיעורי חיים שכולנו חווים, להנכיח אותם בחברה ולהראות את היופי בהם. שיח על מיינדפולנס, על בחירות אמיצות ולא שגרתיות, על היופי שבפרטים הקטנים, אלו ועוד רבים הם חלק מהתוכן המעשיר והמיטיב שתמצאו במגזין הזה. המגזין הוציא ספר מדבקות במוטיבים טבעיים בשם "ALL GOOD THINGS ARE WILD AND FREE"

Flow הנו מגזין הולנדי אשר נולד מתוך הצורך והרצון להפיץ ולדבר על שיעורי חיים שכולנו חווים, להנכיח אותם בחברה ולהראות את היופי בהם. שיח על מיינדפולנס, על בחירות אמיצות ולא שגרתיות, על היופי שבפרטים הקטנים, אלו ועוד רבים הם חלק מהתוכן המעשיר והמיטיב שתמצאו במגזין הזה. המגזין הוציא ספר מדבקות במוטיבים טבעיים בשם "ALL GOOD THINGS ARE WILD AND FREE"