Aykassa

AYKASSA הינו מותג דני המוכר בזכות ארגזי האחסון הצבעוניים והמתקפלים שלו. AYKASA מציעה דגם יחיד של ארגז אחסון מתקפל במספר גדלים וצבעים המיוצר בדנמרק ב-100% פלסטיק ממוחזר. מוצר זה של AYKASA זכה להצלחה כה גדולה בשל הפיכתו ממוצר המשמש לאחסון למוצר בעל ערך עיצובי ואסתטי. ארגזי אחסון של המותג יכולים לשמש למגוון רחב של אפשרויות כמו ארגון פינת העבודה, ארון הבגדים או פשוט בזכות יופיו. כשלא בשימוש הארגזים מתקפלים ונערמים זה על זה בקלות וניתנים לאחסון.

AYKASSA הינו מותג דני המוכר בזכות ארגזי האחסון הצבעוניים והמתקפלים שלו. AYKASA מציעה דגם יחיד של ארגז אחסון מתקפל במספר גדלים וצבעים המיוצר בדנמרק ב-100% פלסטיק ממוחזר. מוצר זה של AYKASA זכה להצלחה כה גדולה בשל הפיכתו ממוצר המשמש לאחסון למוצר בעל ערך עיצובי ואסתטי. ארגזי אחסון של המותג יכולים לשמש למגוון רחב של אפשרויות כמו ארגון פינת העבודה, ארון הבגדים או פשוט בזכות יופיו. כשלא בשימוש הארגזים מתקפלים ונערמים זה על זה בקלות וניתנים לאחסון.