Sekigahara

מרכז המורשת Sekigahara ביפן הנו מרכז תיירותי המשמר ומציג לאורחיו את ההיסטוריה של שדה הקרב סקיגהארה יחד עם שרידים מהתקופה. למרכז יש חנות מזכרות המייצרת מגוון של פרטי נייר וטקסטיל המשתמשים בסמלים של הצבאות השונים שהשתתפו בקרב.

מרכז המורשת Sekigahara ביפן הנו מרכז תיירותי המשמר ומציג לאורחיו את ההיסטוריה של שדה הקרב סקיגהארה יחד עם שרידים מהתקופה. למרכז יש חנות מזכרות המייצרת מגוון של פרטי נייר וטקסטיל המשתמשים בסמלים של הצבאות השונים שהשתתפו בקרב.